EĞİTİM VE KARİYER REHBERLİĞİ - ÖRENCİLERİN DOĞRU KARİYER SEÇİMİ YAPMALARINA YARDIM EDELİM!

Proje Referans No: 2013-1-RO1-COM13-29593-2
AB Komisyonu tarafından finanse edilen projedir
Hayatboyu Öğrenme Programı –Comenius Bölgesel Ortaklıklar

Lifelong Learning Programme

Projeye Genel Bakış » Özet

A1. Proje Yönetimi

A.1.1. Proje ekibi oluşturulması
Gerçekleşme Zamanı: Ağustos- Eylül 2013

A.1.2. Çalışma toplantıları Önerilen tarih: Eylül 2013 (bölgesel), Ekim 2013 (bölgelerarası - Romanya), Aralık 2013 (bölgesel), Şubat 2014 (bölgesel), Mart 2014 (bölgelerarası Romanya ve Türkiye),Mayıs 2014 (bölgesel), Temmuz 2014 (bölgelerarası - Türkiye), Eylül 2014 (bölgesel), Kasım 2014 (bölgesel) Ocak 2015 (bölgesel), Mart 2015 (Bölgelerarası), May 2015 (bölgesel), Haziran 2015 (bölgelerarası - Romanya), Temmuz 2015 (bölgesel)

A.1.3. İletişim yöntemlerinin oluşturulması
Gerçekleşme Zamanı: Eylül 2013

A.1.4. Gerekli malzeme/ donanım temini
Gerçekleşme Zamanı: Eylül - Ekim 2013

A.2. İzleme, değerlendirme ve raporlama

A.2.1. İzleme, değerlendirme planı ve raporlama
Gerçekleşme Zamanı: Eylül 2013

A.2.2. İzleme, değerlendirme ve raporlama araçlarının geliştirilmesi
Gerçekleşme Zamanı: Ekim 2013

A.2.3. Ara ve nihai rapor hazırlama
Gerçekleşme Zamanı: aktivite bittikten sonra maksimum 10 gün

A.3. Araştırma çalışması oluşturma

Her iki bölgeden den (öğrenciler, öğretmenler, okul müdürleri, danışmanlar, veliler, temsilcileri) bu etkinlikte doğrudan / dolaylı ilgili tüm paydaşların ihtiyaçları hakkında danışmanlık ve kariyer rehberliği hizmetlerinin kalitesi arttırılması.

A.3.1. Metodoloji oluşturulma
Gerçekleşme Zamanı: Ekim 2013

A.3.2. Araştırma için gerekli araçları tasarlama ve geliştirme Gerçekleşme Zamanı: Kasım 2013

A.3.3. Öğretmen / danışmanlar, veliler, yerel toplum temsilcileri (kamu yetkililerini, işletmeler, sivil toplum), farklı seviyelerde eğitim kurumlarının temsilcileri arasında 4 odak gruptan anket aracılığıyla bilgi toplama ve sonuçları yorumlama
Gerçekleşme Zamanı: Aralık 2013-Ocak 2014

A.3,4. Araştırma raporu oluşturulma
Gerçekleşme Zamanı: Şubat - Mart 2014

A.4. İşbaşı gözlem faaliyeti yürütmek

A.4.1. İşbaşı gözlem için yöntem oluşturma
Gerçekleşme Zamanı: Şubat 2014

A.4.2. Katılımcıların seçimi
Gerçekleşme Zamanı: Şubat 2014

A.4.3. Ortak Bölgede işbaşı gözlem
Gerçekleşme Zamanı: Mart 2014

A.4.4. İki eğitim sistemlerinin analizi, Okul programlarının analizi, müfredat alanlarının belirlenmesi
Gerçekleşme Zamanı: Mart 2014

A.4.5. İşbaşı gözlem faaliyeti üzerine raporu oluşturma
Gerçekleşme Zamanı: Mart 2014

A.5. Anket sonuçlarına göre, öğrencilerin eğitim ve kariyer rehberliği ve destek malzemeleri için işbaşı gözlem faaliyeti sonuçlarına göre bir rehber geliştirme

A.5.1. Eğitimde Kariyer Rehberliği kılavuz kitabı geliştirme
Gerçekleşme Zamanı: Nisan - Temmuz 2014

A.5.2. Destek malzemeleri oluşturma
Gerçekleşme Zamanı: Nisan - Temmuz 2014

A.6. Eğitimde Kariyer Rehberliği kapsamında Pedagojik harmanlanmış öğrenme becerilerini geliştirmek için eğitim programı tasarlama

A.6.1. müfredat oluşturma
Gerçekleşme Zamanı: Temmuz - Ağustos 2014

A.6.2. Yüz yüze ve çevrimiçi eğitim oturumları için ders materyallerinin oluşturma
Gerçekleşme Zamanı: Temmuz - Ağustos 2014

A.6.3. E-öğrenme alanı geliştirme
Gerçekleşme Zamanı: Ağustos 2014

A.6.4. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından akredite programı almak için ilk adımlar
Gerçekleşme Zamanı: Mart - Nisan 2015

A.7. Harmanlanmış öğrenme eğitim programı yürütülmesi

A.7.1. Eğitim programını teşvik etme
Gerçekleşme Zamanı Eylül - Kasım 2014

A.7.2. Harmanlanmış öğrenme eğitim programı katılımcıları seçme
Gerçekleşme Zamanı Kasım - Aralık 2014

A.7.3. Harmanlanmış öğrenme eğitim programı yürütülmesi
Gerçekleşme Zamanı Ocak 2015

A.7.4. Eğitim programının etkisini değerlendirmek
Gerçekleşme Zamanı: Şubat - Mart 2015

A.8. Proje sonuçların yaygınlaştırılması

A.8.1. Proje web sitesinin oluşturulması
Gerçekleşme Zamanı: Eylül 2013’te başlayacak

A.8.2. Proje sonuçların yaygınlaştırılması için konferanslar düzenlenmesi
Gerçekleşme Zamanı: Ekim 2013; Temmuz 2014; Haziran 2015

A.8.3. Elektronik formatta proje sonuçlarını yayınlaması
Gerçekleşme Zamanı: Şubat 2014, Mart 2014, Ağustos 2014, Nisan 2015

A.8.4. Eğitimde Kariyer Rehberliği kapsamında rehber dağıtma
Gerçekleşme Zamanı: Eylül- Ekim 2014

A.8.5. Proje forum sayfasının oluşturulması
Gerçekleşme Zamanı: Eylül, Ekim, Kasım2014

A.8.6. Faaliyetler ve sonuçlar ile ilgili her altı ayda bir e-bültenler oluşturma
Gerçekleşme Zamanı: Şubat 2014, Ağustos 2014, Şubat 2015, Temmuz 2015

A.8.7 Eğitim etkinliklerde ve sonuçlarını duyurulması
Yaklaşık başlangıç tarihi: Nisan 2014, Nisan 2015, Haziran 2015