EDUCATION AND CAREER GUIDANCE – LET’S HELP THE STUDENTS CHOOSE A RIGHT CAREER!

Numar referinta: 13-PR-04-DJ-RO,TR
Un proiect co-finantat de Comisia Europeana
Lifelong Learning Programme - Comenius Regio Partnerships

Lifelong Learning Programme

Elevi » Planifică-ţi cariera

PLANIFICAREA CARIEREI la elevi reprezintă procesul prin care aceștia își conturează o direcție de carieră, își stabilesc scopuri în legătură cu propria traiectorie și inițiază acțiuni în vederea atingerii acestora.

Pasi în planificarea carierei:

 • Autocunoașterea - explorarea și structurarea informațiilor despre sine în vederea dezvoltării conceptului de sine
 • Identificarea oportunităților - colectarea informațiilor despre oportunitățile educaționale și ocupaționale
 • Decizia de carieră - alegerea unei opțiuni din cele disponibile
 • Promovarea personală - sistematizarea și prezentarea informațiilor despre  abilitățile, experiențele educaționale și profesionale, propriile interese, în vederea atingerii scopurilor de carieră

CURRICULUM VITAE: https://europass.cedefop.europa.eu

SCRISOAREA DE INTENȚIE

INTERVIUL PENTRU OBTINEREA UNUI LOC DE MUNCĂ

PROGRAMUL GO (Ghidul Ocupațiilor): www.go.ise.ro

Programul GO este destinat utilizatorilor care au nevoie de asistenţă în alegerea ocupaţiei şi în căutarea unui loc de muncă. Programul oferă sprijin în toate etapele de orientare a carierei: de la autocunoaştere, identificarea oportunităţilor de pe piaţa muncii, luarea deciziei profesionale, până la implementarea deciziilor şi obţinerea locului de muncă potrivit. Prima veriune a fost realizată în cadrul Programului CE Phare în 1997 de DHV CR, ca instrument pentru Centrele de Informare şi Consiliere din Agenţiile Naţionale de Muncă din Republica Cehă.

În 1999, Programul a beneficiat de o altă finanţare CE prin Leonardo da Vinci, în vederea asigurării dezvoltării ulterioare şi diseminării mai largi a programului. Coordonatorul proiectului  a devenit DHV CR, iar compania care a asigurat dezvoltarea software a rămas 5D software. Pe lângă cei doi parteneri din Republica Cehă, s-au alăturat parteneriatului trei parteneri din Marea Britanie, Slovacia şi Grecia. Până la încheierea proiectului în 2001, conţinutul programului a fost semnificativ inovat, la fel şi accesul utilizatorilor. Aplicaţiile slovacă şi greacă au fost realizate pe durata proiectului.

Programul a stârnit interes în multe ţări. Ca urmare, 11 parteneri din 10 ţări (Republica Cehă, Slovacia, Grecia, Cipru, Italia, Spania, România, Bulgaria, Lituania şi Marea Britanie) au creat un parteneriat pentru continuarea proiectului tot în cadrul programului CE Leonardo da Vinci. Acest proiect s-a desfăşurat între 2001 şi 2004.

Obiectivele Ghidului Ocupaţiilor sunt:

 • Să ofere clienţilor o serie de proceduri pentru alegerea ocupaţiei, bazate pe diferite criterii de selecţie, inclusiv posibilitatea de a selecta ocupaţii înrudite.
 • Să pună la dispoziţie informaţii concise şi pertinente despre fiecare ocupaţie.
 • Să prezinte principalele activităţi de muncă în fotografii color, iar pentru anumite ocupaţii să familiarizeze clienţii cu activităţi de muncă prin dialoguri înregistrate sonor.
 • Să îndrume clienţii în căutarea unui loc de muncă, redactarea unui CV sau prezentarea la un interviu.
 • Să îi sfătuiască pe clienţii care doresc schimbarea ocupaţiei să cerceteze posibilităţile oferite de ocupaţiile înrudite.
 • Să ofere informaţii şi idei celor care doresc să lanseze o afacere pe cont propriu.
 • Să ajute şomerii să-şi depăşească situaţia problematică.

Module speciale ale programului acoperă anumite proceduri de selecţie. Modulele sunt următoarele:

 • "Absolvenţi" oferă indicaţii despre căutarea unui loc de muncă, inclusiv redactarea unui CV, prezentarea la un interviu, permite căutarea ocupaţiilor înrudite, conţine îndrumări pentru lansarea unei afaceri pe cont propriu.
 • "Alegerea ocupaţiei" conţine 8 proceduri diferite de selecţie, destinate sprijinirii clienţilor în alegerea celei mai potrivite ocupaţii pentru ei înşişi. Ocupaţiile selectate au scurte descrieri, fotografii ale principalelor activităţi de muncă, iar în unele cazuri chiar şi dialoguri înregistrete sonor. Modulul oferă legături utile către ocupaţii înrudite, inclusiv descrieri ale asemănărilor şi este centrat pe persoanele cu dizabilităţi.
 • "Şomerii" oferă idei despre abordarea situaţiei şomajului.
 • "Modulul de formare" este conceput pentru consilierii carierei care utilizează programul în şedinţe individuale sau de grup.

Pentru crearea diferitelor aplicaţii naţionale GO, s-a folosit o procedură cu totul inovativă. S-a realizat o bază de date internaţională în engleză, împreună cu o bază de date suplimentară cu ocupaţii. Pentru diferitele ţări partenere, doar ocupaţiile relevante pentru fiecare ţară au fost selecţionate în aplicaţiile naţionale GO, la alegerea lor. Formatul bazei de date internaţionale permite crearea de noi aplicaţii naţionale pentru alte ţări, chiar după încheierea proiectului.