EDUCATION AND CAREER GUIDANCE – LET’S HELP THE STUDENTS CHOOSE A RIGHT CAREER!

Numar referinta: 13-PR-04-DJ-RO,TR
Un proiect co-finantat de Comisia Europeana
Lifelong Learning Programme - Comenius Regio Partnerships

Lifelong Learning Programme

Despre proiect » Rezumat

Proiectul “Education and Career Guidance – Let’s help the students choose a right career!” are ca scop îmbunătăţirea serviciilor de educare şi orientare în carieră a elevilor din învăţământul preuniversitar în vederea facilitarii tranzitiei elevilor spre nivelele superioare de educatie sau piata muncii. Principala categorie de grup ţinta sunt profesorii, dar vor fi implicati si directori, părinţi, elevi, reprezentanţi ai comunităţii locale. Activităţi propuse precum focus groups, job shadowing, conferinţe, sesiuni de formare şi rezultatele acestuia: ghid şi materiale pentru educarea şi orientarea în carieră, website-resursă, program de formare blendend learning, vor contribui la identificarea importanţei, relevantei si calitatii serviciilor de consiliere si orientare in cariera a elevilor, nevoile tuturor factorilor implicati direct si indirect in aceasta activitate, la dezvoltarea competentelor profesorilor pentru educarea şi orientarea în carieră in cele doua regiuni partenere (Dolj – România, Boziazi - Turkey), la reducerea distantei dintre lumea scolii si cea a muncii, cresterea accesului la informatie a elevilor necesară unei bune orientari in cariera. De asemenea, ne propunem schimbarea abordării activităţii de consiliere şi orientare profesională în şcoli care să nu fie o activitate ocazională sau conjuncturală, să devina responsabilitatea fiecărui profesor care să îşi asume şi sarcini de natură socială şi/sau externe şcolii.

OBIECTIVE SI REZULTATE ANTICIPATE:

1. Obiectivul general

Îmbunătăţirea serviciilor de educare şi orientare în carieră a elevilor din învăţământul preuniversitar în vederea facilitarii tranzitiei elevilor spre nivelele superioare de educatie sau piata muncii

2.Obiective specifice

O1. Identificarea importanţei, relevantei si calitatii serviciilor de consiliere si orientare in cariera a elevilor desfasurate in mediul educational precum si nevoile tuturor factorilor implicati direct si indirect in aceasta activitate (elevi, profesori, directori, consilieri, parinti, reprezentanţi ai comunitatii locale) din cele doua regiuni partenere

Rezultate: ancheta prin chestionare, ancheta prin inteviuri focalizate cu: părinţii, profesorii, reprezentanţii comunităţii locale, reprezentanţi ai instituţiilor de învăţământ din niveluri diferite (gimanziu, liceu, universitate), studiul de cercetare în format electronic

O2. Dezvoltarea competentelor profesorilor pentru educarea şi orientarea carierei elevilor din judeţul Dolj – Romania şi regiunea Mersin - Turcia

Rezultate: activităţi de job shadowing ale profesorilor din regiunile partenere; compararea sistemelor de învăţământ din cele două regiuni partenere, din perspectiva activităţii de consiliere şi orientare şcolară profesională; analiza programelor şi conţinuturilor şcolare şi identificarea oportunităţilor oferite de fiecare disciplina/arie curriculară pentru educarea carierei elevilor; rapoarte asupra perioadei de shadowing; elaboarea unui ghid pentru educarea şi orientarea în cariera a elevilor şi a unor materiale suport; elaborarea unei curricule a unui curs de formare; derularea cursului de formare cu un numar de profesori din diferite arii curriculare şi evaluarea impactului acestuia asupra grupului ţintă; acreditarea cursului de formare

O3. Reducerea distantei dintre lumea scolii si cea a muncii, deschiderea scolii catre comunitate si identificarea oportunitatilor oferite de aceasta pentru dezvoltarea carierei elevilor, pregatirea acestora pentru viitoarele „tranzitii” ale carierei

Rezultate:

  • Interviu focalizat cu reprezentanţii mediului de afaceri, ai autorităţilor locale (consiliul judeţean, consiliul municipal, agentia de ocupare a forţei de muncă), structurile asociative din comunitate (centre de voluntariat, asociații ale părinților, asociații ale fiilor satului, asociații ale foștilor elevi ai școlii etc.) în scopul întăririi parteneriatului şcoală-comunitate, stabilirea modalităţilor de implicare e elevilor în viaţa privată, identificare oportunităţilor de implicare a acestora în educarea carierei elevilor identificarea unor exemple de bune practici, propunerea unor activităţi concrete, implicarea tinerilor în deciziile locale, facilitarea accesului elevilor la informaţii actualizate privind oferta și evoluția pieței locale/regionale a muncii
  • Interviu focalizat cu reprezentanţii instituţiilor de învăţământ din nivelele superioare (gimnazii, licee, universitati) în scopul identificării nevoilor, cerinţelor, ofertelor acestora, stabilirea unui set de activităţi pentru a facilita schimbul de experienţă şi conectarea elevilor la nivelul superior de învăţământ pe care îl vor urma
  • Participarea reprezentantilor comunităţii locale la cele trei conferinţe ale proiectului

O4. Cresterea accesului la informatie a elevilor necesară unei bune orientari in cariera/p>

Rezultate: un website actualizat periodic, o dată pe săptămână cu informaţii şi materiale utile profesorilor şi elevilor pentru o activitate de educare şi orientare profesională eficientă; un forum de discuţii cu secţiuni pentru profesori şi elevi şi subsecţiuni dedicate students’ ECG şi programelor/proiectelor europene; o broşură de promovare a proiectului şi a site-ului în rândul elevilor şi profesorilor din fiecare dintre cele două regiuni partenere; un e-newsletter trimestrial care va informa partenerii şi publicul larg asupra activităţii din cadrul proiectului şi ultimelor noutăţi.