EDUCATION AND CAREER GUIDANCE – LET’S HELP THE STUDENTS CHOOSE A RIGHT CAREER!

Numar referinta: 13-PR-04-DJ-RO,TR
Un proiect co-finantat de Comisia Europeana
Lifelong Learning Programme - Comenius Regio Partnerships

Lifelong Learning Programme

Despre proiect » Programul de învăţare pe tot parcursul vieţii

Despre Lifelong Learning Programme

Programul de învăţare pe tot parcursul vieţii (Lifelong Learning Programme - LLP) este programul Uniunii Europene pentru colaborare în domeniul educaţiei şi formării profesionale. LLP îşi propune să întărească schimburile, cooperarea şi mobilitatea între sistemele de educaţie şi formare profesională din UE.

LLP continuă Programul Socrates, care ia sfârşit în 2007. Perioada de desfăşurare a noului program este 2007-2013. LLP include acţiunile fostelor programe Socrates (mobilităţi academice de studiu) şi Leonardo da Vinci (plasamente în intreprinderi/formarea profesională).

Ţările participante sunt: statele membre ale UE, ţările EFTA (Islanda, Norvegia, Liechtenstein), ţările candidate la integrare, Serbia, Muntenegru, Croaţia, Albania, Macedonia, Bosnia-Herţegovina, Moldova, Elveţia.

Managementul LLP

Comisia Europeană (Directoratul General pentru Educaţie şi Cultură) răspunde de asigurarea efectivă şi eficientă a Programului de Învăţare pe tot parcursul vieţii (LLP) în întregul său. Comisia este asistată în această privinţă de către Comitetul LLP care este format din reprezentanţi ai statelor membre şi ai altor ţări participante, fiind condus de către Comisie.
Managementul operaţional al programului este realizat de către Comisie în strânsă cooperare cu Agenţiile Naţionale (AN) (una sau mai multe în fiecare dintre ţările participante) şi Agenţia Executivă pentru Educaţie, Audiovizual şi Cultură (Agenţia Executivă) din Bruxelles.
Agenţiile Naţionale (AN): autorităţile naţionale din ţările participante au înfiinţat Agenţii Naţionale pentru a facilita managementul coordonat al aşa-numitelor acţiuni „descentralizate” la nivel naţional.
Autorităţile naţionale monitorizează şi supervizează Agenţiile Naţionale şi garantează în faţa Comisiei gestionarea corespunzătoare de către Agenţiile Naţionale a fondurilor europene pentru acţiunile descentralizate ale programului.

Componentele programului LLP

Patru Programe Sectoriale:
 • COMENIUS: Învăţământ preuniversitar
 • 1. formare continuă pentru personalul didactic din învăţământul preuniversitar
  2. asistenţi COMENIUS (viitoare cadre didactice din orice domeniu)
  3. proiecte de parteneriat şcolar
 • ERASMUS: Învăţământ superior
 • 1. mobilităţi studenţeşti (de studii) 2. mobilităţi cadre didactice (de predare) 3. programe intensive 4. cursuri intensive de limbă străină (EILC)
 • LEONARDO DA VINCI: Formare profesională
 • 1. mobilităţi studenţeşti (plasamente) 2. mobilităţi cadre didactice (de formare)
 • GRUNDTVIG: Educaţia adulţilor
 • 1. formare continuă a personalului implicat în educaţia adulţilor 2. parteneriate pentru învăţare

Program transversal:

 • dezvoltarea politicilor în domeniul educaţiei şi formării profesionale
 • învăţarea limbilor străine
 • utilizarea noilor tehnologii ale informaţiei şi comunicării în educaţie
 • diseminare şi valorizare

Programul Jean Monnet:

 • acţiunea Jean Monnet
 • sprijinirea unor instituţii europene
 • sprijinirea unor asociaţii europene

Buget

LLP are un buget de aprximativ 7 miliarde de euro pentru perioada 2007 - 2013.

Legislatie

Programul a fost înfiinţat prin Decizia 1720/2006/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 15 noiembrie 2006, JO L327, 24.11.2006 (şi amendată prin Decizia 1357/2008 a Parlamentului European şi a Consiliului din 16 decembrie 2008).;-p: