EDUCATION AND CAREER GUIDANCE – LET’S HELP THE STUDENTS CHOOSE A RIGHT CAREER!

Numar referinta: 13-PR-04-DJ-RO,TR
Un proiect co-finantat de Comisia Europeana
Lifelong Learning Programme - Comenius Regio Partnerships

Lifelong Learning Programme

Despre proiect » Activităţi

A.1. Managementul proiectului

A.1.1. Constituirea echipelor
Perioada estimata: August, Septembrie 2013
A.1.2. Intalniri de lucru
Perioada estimata: Septembrie 2013 (regională), Octombrie 2013 (interregionala - România), Decembrie 2013 (regională); Februarie 2014 (regională), Martie 2014 (interregionale Romania si Turcia), Mai 2014 (regională), Iulie 2014 (interregionala - Turcia), Septembrie 2014 (regională), Noiembrie 2014 (regională), Ianuarie 2015 (regională); Martie 2015 (interregionala Turcia), Mai 2015 (regională), Iunie 2015 (interregională - România), Iulie 2015 (regională)
A.1.3. Stabilirea modalităţilor şi asigurarea comunicării
Perioada estimata: Septembrie 2013
A.1.4. Achiziţionarea echipamentelor/materialelor necesare
Perioada estimata: Septembrie – Octombrie 2013

A.2. Monitorizare, evaluare şi raportare

A.2.1. Stabilirea planului de monitorizare, evaluare şi rapoartare
Perioada estimata: Septembrie 2013
A.2.2. Elaborarea instrumentelor de monitorizare, evaluare şi raportare
Perioada estimata: octombrie 2013
A.2.3. Realizarea rapoartelor intermediare şi finale
Perioada estimata: in max 10 zile de la finalizarea activităţii

A.3.Realizarea studiului de cercetare

asupra importanţei, relevantei si calitatii serviciilor de consiliere si orientare in cariera a elevilor desfasurate in mediul educational precum si nevoile tuturor factorilor implicati direct si indirect in aceasta activitate (elevi, profesori, directori, consilieri, parinti, reprezentanţi ai comunitatii locale) din cele doua regiuni partenere A.3.1. Stabilirea metodologiei pentru realizarea studiului
Perioada estimata: octombrie 2013
A.3.2. Proiectarea si realizarea instrumentelor necesare
Perioada estimata: noiembrie 2013
A.3.3. Colectarea informatiilor si interpretarea rezultatelor obtinute – derularea anchetei prin interviu în rândul elevilor şi a anchetei prin focus group cu: profesori-consilieri, părinţi, rerezentanţi ai comunităţii locale (autorităţi publice, mediul de afaceri, societatea civilă); reprezentanţii institutiilor de invăţământ din nivele diferite (gimnazii, licee, universitati)
Perioada estimata: Decembrie 2013 – Ianuarie 2014
A.3.4. Stabilirea concluziilor studiului, elaborarea raportului de cercetare
Perioada estimata: februarie-martie 2014

A.4. Derularea activităţii de job shadowing

A.4.1. Stabilirea metodologiei de job shadowing
Perioada estimata: februarie 2014
A.4.2. Selectarea participanţilor
Perioada estimata: februarie 2014
A.4.3. Job Shadowing în regiunea parteneră
Perioada estimata: martie 2014
A.4.4. Analiza celor două sisteme de învăţământ din perspectiva activităţii de consiliere şi orientare şcolară profesională. Analiza programelor şi conţinuturilor şcolare şi identificarea oportunităţilor oferite de fiecare disciplina/arie curriculară pentru educarea carierei elevilor
Perioada estimata: martie 2014
A.4.5. Realizarea raportului asupra perioadei de job shadowing
Perioada estimata: martie 2014

A.5. Elaborarea ghidului pentru educarea si orientarea carierei elevilor si a materialelor suport

pe baza rezultatelor studiului şi a rezultatelor job shadowing A.5.1. Elaborarea ghidului pentru educarea si orientarea carierei elevilor
Perioada estimata: aprilie – iulie 2014
A.5.2. Realizarea materialelor support
Perioada estimata: aprilie – iulie 2014

A.6. Proiectarea pedagogică a programului de formare blendend learning

in vederea dezvoltarii competentelor privind educarea şi orientarea carierei elevilor pentru profesorii A.6.1. Realizarea curriculum-ului
Perioada estimata: iulie – august 2014
A.6.2. Realizarea suportului de curs
Perioada estimata: iulie – august 2014
A.6.3. Dezvoltarea spatiului e-learning
Perioada estimata: august 2014
A.6.4. Demersuri pentru acreditarea programului de catre Ministerul Educaţiei
Perioada estimata: martie - aprilie 2015

A.7. Derularea programului de formare

A.7.1. Promovarea programului de formare - Introducerea în oferta CCD Dolj/MEM
Perioada estimata: septembrie - noiembrie 2014
A.7.2. Selectarea grupului ţintă
Perioada estimata: noiembrie - decembrie 2014
A.7.3. Desfăşurarea cursurilor
Perioada estimata: ianuarie 2015
A.7.4. Evaluarea impactului
Perioada estimata: februarie - martie 2015

A.8. Promovarea proiectului şi diseminarea rezultatelor

A.8.1. Realizarea site-ului proiectului
Perioada estimata: septembrie 2013
A.8.2. Organizare conferinţelor pentru promovarea proiectului şi diseminarea rezultatelor
Perioada estimata: octombrie 2013, iulie 2014, iunie 2015
A.8.3. Publicarea rezultatelor proiectului in format electronic
Perioada estimata: februarie 2014, martie 2014, august 2014, aprilie 2015
A.8.4. Distribuirea ghidului de educare si orientare in cariera a elevilor elevilor
Perioada estimata: septembrie, octombrie 2014
A.8.5. Promovarea site-ului-resursă şi a forumului proiectului
Perioada estimata: septembrie, octombrie, noiembrie 2014
A.8.6. Realizarea e-newsletters semestriale cu stadiul activităţilor derulate în proiect şi a rezultatelor obţinute
Perioada estimata: februarie 2014, august 2014, februarie 2015, iulie 2015
A.8.7.Promovarea proiectului şi diseminarea rezultatelor la evenimente educaţionale
Perioada estimata: aprilie 2014, aprilie 2015, iunie 2015