Complex de reparații comune

Dreptății, nr 28, sector 6, denumită în continuare asociaţie de proprietari, care conţine totalitatea instrucţiunilor, normelor, regulilor care stabilesc şi asigură ordinea şi buna funcţionare a condominiului.

complex de reparații comune

Articolul 2 1 Prezentul regulament conţine regulile şi condiţiile de folosinţă a părţilor comune ale condominiului şi normele de conduită şi bună vecinătate dintre proprietari. Articolul 3 Prezentul regulament al condominiului a fost iniţiat de preşedintele asociației, a fost dezbătut şi adoptat în adunarea generală a asociaţiei de proprietari din data de Articolul 4 Regulamentul condominiului nu poate impune nici o restricţie exercitării drepturilor proprietarilor în afara celor care sunt justificate prin destinaţia imobilului, aşa cum este prevăzută în proiectul tehnic şi cartea tehnică a construcţiei.

Articolul 5 1 Toţi proprietarii, persoanele care locuiesc împreună cu proprietarii, chiriaşii din condominiu, persoanele care sunt găzduite pe perioadă determinată sau persoanele aflate în tranzit în condominiu sunt obligate să respecte prezentul regulament.

De asemenea, acest Regulament va fi deplin aplicabil si obligatoriu pentru Asociatia de Proprietari care va fi constituita. Regulamentul priveste atat utilizarea Spatiilor Comune, cat si a Imobilelor, astfel cum acestea sunt definite in acest Regulament. Toate obligatiile prevazute in sarcina Proprietarilor vor fi respectate de catre membrii familiei acestora, chiriasi, vizitatori, tolerati, precum si de catre orice alta persoana care utilizeza Imobilul in tot sau in parte si indiferent de titlul in baza carora il utilizeaza. Neconformarea membrilor familiei Proprietarilor, a vizitatorilor, toleratilor, precum si a oricarei persoane care utilizeaza Imobilul in tot sau in parte cu obligatiile prevazute de prezentul Regulament va antrena raspunderea patrimoniala a acestor persoane pentru prejudiciul creat, in solidar cu Proprietarii Imobilului respectiv.

Articolul 7 Toate persoanele care au domiciliul, reședința sau se află în tranzit în imobil pot exercita folosinţa bunurilor comune, cu condiţia să respecte destinaţia acestuia şi să permită exercitarea folosinţei de către ceilalţi proprietari în condiţii normale. Articolul 8 1 Toate persoanele care locuiesc în imobil au obligaţia de a menţine şi întreţine curăţenia proprietăţii comune, de a proteja și menține aspectul interior și exterior al clădirii, precum şi integritatea clădirii.

  • Tablete de condroitină și glucozamină Preț
  • Blocante ale durerii articulare
  • Balsam cremă cu condroitină și glucozamină
  • Numele bolii genunchiului
  • Tratamentul artrozei articulației șoldului grad 3

Articolul 9 1 Proprietarul este obligat să asigure întreţinerea spaţiului care constituie bunul principal, astfel încât clădirea să se păstreze în stare bună. Articolul 10 Instalaţiile comune se utilizează numai conform destinaţiei acestora. Instalaţiile şi bunurile comune care necesită, conform legislaţiei în vigoare, verificări periodice nu pot fi utilizate fără efectuarea reviziilor sau fără obţinerea avizelor de funcţionare.

Yves Morieux: As work gets more complex, 6 rules to simplify

Articolul 11 1 Este interzisă depozitarea oricăror obiecte pe proprietatea comună, dacă prin acest fapt se împiedică utilizarea normală a clădirii sau a părţilor comune sau dacă se aduce atingere drepturilor celorlalţi proprietari. Articolul 12 Este interzisă blocarea sau obturarea căilor de acces în condominiu sau în proprietăţile individuale.

Articolul 14 Dacă proprietarul unei locuinţe ori al unui spaţiu cu altă destinaţie provoacă daune artrita și artroza articulației cotului părţi din proprietatea comună sau din proprietatea individuală a altui proprietar din condominiu, respectivul proprietar are obligaţia să repare stricăciunile sau să suporte cheltuielile pentru lucrările de reparaţii, în condiţiile legii.

A intervenit o problemă.

Articolul 15 1 Accesul în imobil se face pe cele două uși de acces, prin intermediul cheilor sau cartelelor magnetice. Articolul 16 În cazul în care siguranţa şi securitatea imobilului este asigurată prin intermediul unui sistem de supraveghere video, ce asigură înregistrarea tuturor persoanelor ce intră sau ies din imobil, precum şi perimetrul exterior al imobilului, imaginile stocate vor putea fi folosite în concordanţă cu prevederile legislației în vigoare sau la cererea organelor în drept complex de reparații comune solicite aceste imagini.

complex de reparații comune

Articolul 17 1 Parcarea autoturismelor se va face pe baza repartiției Administrației Domeniului Public sector 6, cu respectarea regulilor privind accesul în parcările publice de reşedinţă. Articolul 18 Accesul în subsolul sau pe terasa imobilului a persoanelor din afara imobilului, se face la cererea proprietarului care a solicitat o prestare de servicii în interes personal, adresată președintelui asociației, şi numai însoţit de către un reprezentant al comitetului executiv sau al administratorului imobilului.

Articolul 19 1 Spaţiile comune pot fi date în folosinţă către proprietari în urma unei cereri care va conţine obligatoriu durata și scopul închirierii.

Lucrările de întreţinere şi reparaţii a Cheltuielile pentru lucrările de întreţinere şi reparaţii efectuate la părţile şi instalaţiile de folosinţa comuna ale clădirilor de locuit sau apartamentelor, inclusiv ale instalaţiilor de încălzire centrala, precum şi ale încăperilor în care acestea funcţionează şi care sînt stabilite ca obligaţii legale ce revin chiriaşilor, se repartizează proporţional cu numărul persoanelor în a căror folosinţa se găsesc.

În contract vor fi stipulate şi cheltuielile aferente acelui spaţiu. CAPITOLUL III Norme de conduită şi bună vecinătate dintre proprietari Articolul 20 Toate persoanele din condominiu, indiferent de statutul lor proprietari, chiriaşi, membri ai familiei proprietarilor, persoane aflate în tranzit sau găzduite pe o perioadă determinatăsunt obligate să susţină activitatea Asociaţiei de Proprietari şi a organelor sale de conducere Adunarea Generală, Comitet Executiv, firmă de administrare, firmă de cenzoratîn situaţiile, formele şi metodele convenite şi conforme cu prevederile documentelor aprobate acordul de asociere, statutul, regulamente etc.

Articolul 22 1 Sistemul de comunicare, între persoanele care locuiesc în condominiu, precum și între acestea și organele de conducere ale asociației este deschis, liber, sincer, transparent, prin relaţii directe sau intermediate prin persoane abilitate preşedinte, membri ai Comitetului Executiv.

Ultimele Anunturi

Articolul 23 Drepturile proprietarilor din condominiu nu pot fi lezate de nicio acţiune sau inacţiune a celorlalţi proprietari din condominiu, de chiriaşi, persoanele care locuiesc, persoanele care sunt găzduite pe perioadă determinată sau persoanele aflate în tranzit în condominiu. Articolul 24 1 Niciun proprietar nu poate, prin orice acţiune sau inacţiune, aduce atingere dreptului celorlalţi proprietari din condominiu de acces la serviciile de utilităţi publice.

Articolul 25 Este interzisă restricţionarea accesului pe părţile comune a proprietarilor din condominiu, cu excepţia cazurilor expres prevăzute de legislaţia în vigoare.

Articolul 26 1 Este interzisă tulburarea, fără drept, a liniştii persoanelor care locuiesc în condominiu prin producerea de zgomote cu orice aparat sau obiect ori prin strigăte sau larmă.

Post navigation

Articolul 27 Este interzisă lăsarea deschisă a ușilor de la proprietățile individuale în scopul aerisirii apartamentelor și evacuării mirosurilor neplăcute și persistente prăjeli, vopsitorie etc. Articolul 29 1 Este interzisă organizarea de petreceri în aer în cadrul spaţiilor comune. Articolul 30 Organizarea comerţului stradal, precum şi a altor forme de comerţ sau desfăşurarea de activităţi de servicii în spațiile comune sunt strict interzise.

complex de reparații comune

CAPITOLUL IV Evacuarea deșeurilor menajere Articolul 31 Asigurarea curăţeniei, igienei şi salubrităţii condominiului este o îndatorire generală a tuturor persoanelor din condominiu, indiferent de statutul lor proprietari, chiriaşi, membri ai familiei proprietarilor, persoane aflate în tranzit sau găzduite pe o perioadă determinatăatât în proprietatea individuală cât şi în proprietatea comună în indiviziune complex de reparații comune, după caz, spaţiile comune în folosinţă.

Articolul 32 1 Gunoiul menajer se va arunca de către locatari în pungi, închise, în pubelele amplasate în încăperea de lângă ușa de acces din spatele imobilului. Pentru evacuarea acestor deșeuri se va consulta pagina de internet a asociației care oferă informații privind procedura de evacuare specifică fiecărui deșeu în parte.

Articolul 33 1 În baza art 20 din Legea nr. Totodată, se interzice blocarea căilor de acces, de evacuare şi de intervenţie cu materiale complex de reparații comune reduc lăţimea şi înălţimea liberă de circulaţie stabilită.

complex de reparații comune

În cazul în care proprietarii observă că aceștia nu mai funcționează sau semnalizează descărcarea acumulatorilor sunt obligați, ca în cel mai scurt timp, să informeze președintele asociației. Fumatul în spațiile comune ale imobilului.

Regulament de coproprietate

Intervenţia neautorizată asupra instalaţiilor de utilităţi gaz, curent electric. Utilizarea focului deschis la o distanță mai mică de 15 metri de clădirea imobilului. Utilizarea aparatelor electrice, a cablurilor electrice, prizelor, întrerupătoarelor, echipamentelor de iluminat sau a altor echipamente electrice cu defecțiuni sau improvizații 7.

Suprasolicitarea rețelei electrice prin folosirea simultană a mai multor consumatori 7.

In Bucuresti, pretul la apartamentele de bloc standard se plafoneaza, Dacă a fost constituită o asociaţie de proprietari, modul de repartizare a cheltuielilor se dispune de comitetul executiv al acesteia şi este obligatoriu chiar şi pentru coproprietarii care nu sunt membri ai asociaţiei. Primăria poate interveni în problemele ce ţin de reparaţiile şi întreţinerea unui bloc doar în măsura în care trebuie să dea avize sau autorizaţie de construire.

Articolul 35 1 Persoanele care își schimbă domiciliul sau își stabilesc reședința sunt obligate să ceară înscrierea în cartea de imobil la noua locuință în termen de 15 zile de la mutare. CAPITOLUL VI Reguli de citire a apometrelor Articolul 36 1 Perioada de citire a apometrelor este stabilită pe baza perioadei comunicate de furnizorul de apă rece și se comunică tuturor persoanelor din condominiu, indiferent de statutul lor proprietari, chiriaşi, complex de reparații comune ai familiei proprietarilor, persoane aflate în tranzit sau găzduite pe o perioadă determinată prin afișare la avizier și prin postare pe site-ul asociației.

Proprietarii pot delega această sarcină membrilor familiei, chiriașilor, persoanelor aflate în tranzit sau găzduite pe o perioadă determinată.

  • Dureri articulare cu hepatită cu tratament
  • Tratarea mierii artroza artrita
  • Artroza acută a genunchiului tratament de 3 grade
  • Inflamație articulară medicamente pe bază de plante
  • Artroza articulațiilor fragile

Regula se aplică pentru maxim două luni consecutive. Articolul 38 În baza prezentului regulament nu sunt stabilite sau aplicate sancţiuni de către organele asociaţiei de proprietari, iar încălcarea prevederilor prezentului regulament nu constituie contravenţie.

Articolul 39 1 Prezentul regulament a fost aprobat în cadrul ședinței Adunării Generale din data de Articolul 40 Prezentul regulament a intrat în vigoare la data de

Citițiși